तुम्ही Software Engineer आहात का?

मग कोड मधला बग काढा....

##########################################################
#include
< stdio.h >
#define LAST 10


int main()
{
int i, sum = 0;
 
cid:1.3206065475@web46306.mail.sp1.yahoo.com
for ( i = 1; i < = LAST; i++ )
{
sum += i;
}


/*-for-*/
printf("sum = %d\n", sum);
return 0;
}

########################################################## 


Developer ने बघा कसा काढला आहे....

###################################################
#include stdio.h;
#define LAST 10


int main()
{
int i, sum = 0;

/*

cid:2.3206065476@web46306.mail.sp1.yahoo.com
*/
for ( i = 1; i < = LAST; i++ )
{
sum += i;
}


/*-for-*/
printf("sum = %d\n", sum);
return 0;
}
 
########################################################## 


टिपणी: हा लेख माझा नाही आहे. मला इमेल द्वारे आला होतो आणि आवडला म्हणून मी सर्वांसाठी माझ्या ब्लोग वर पोस्ट केला. याचे सर्व हक्क मूळ मालकाचे आहेत. मूळ मालकाचे नाव माहित नसल्या कारणास्तव पोस्ट केले नाही आहे. मूळ मालकाचे नाव कळाल्याच पोस्ट करण्यात येईल. तरीही मूळ मालकाची पोस्ट बद्दल हरकत असल्यास पोस्ट काढला जाईल. 

No comments:

Post a Comment