Smart Pilot....

Once pawar, vilasrao & kalmadi traveling in a helicopter...
Pawar drops a 100 Rs. Note & says ,
"I made 1 maharastrian happy "

Vilasrao drops two 50Rs. Notes and says ,
"I made 2 maharastrians happy ".
Kalmadi drops 100 ONE Rupee coins and says ,"I made 100 maharastrians happy ."
Hearing this the PILOT says , "I will drop down all 3 of you and make ''8 CRORE Maharashrians Forever Happy..!
JAI MAHARASTRA..
Pilot Anna hazare.. J
Pilot

टिपणी: हा लेख माझा नाही आहे. मला इमेल द्वारे आला होतो आणि आवडला म्हणून मी सर्वांसाठी माझ्या ब्लोग वर पोस्ट केला. याचे सर्व हक्क मूळ मालकाचे आहेत. मूळ मालकाचे नाव माहित नसल्या कारणास्तव पोस्ट केले नाही आहे. मूळ मालकाचे नाव कळाल्याच पोस्ट करण्यात येईल. तरीही मूळ मालकाची पोस्ट बद्दल हरकत असल्यास पोस्ट काढला जाईल.

No comments:

Post a Comment