राजकीय नाटक


पहिल्यांदा जगाच्या इतिहासात, उपवास हा फक्त ४ तासांन साठी आणि तोही कुलरच्या हवेत.
उपवास सकाळच्या नाष्ट्या नंतर सुरु झाला आणि दुपारच्या जेवणा आधी संपला............

टिपणी: हे फोटो माझा नाही आहे. मला इमेल द्वारे आला होतो आणि आवडला म्हणून मी सर्वांसाठी माझ्या ब्लोग वर पोस्ट केला. याचे सर्व हक्क मूळ मालकाचे आहेत. मूळ मालकाचे नाव माहित नसल्या कारणास्तव पोस्ट केले नाही आहे. मूळ मालकाचे नाव कळाल्याच पोस्ट करण्यात येईल. तरीही मूळ मालकाची पोस्ट बद्दल हरकत असल्यास पोस्ट काढला जाईल. 

No comments:

Post a Comment