किनारे.....

सागरी मीठीत हळुच शिरले किनारे
आसवे गाळून परत फ़िरले किनारे.

आयुष्यात एकरुप असुन सागराशी
दुष्ट लाटांनी हसत उधळले किनारे.

मीठ चोळूनी हळूच लहर फ़ीरली ती
शेवटी कीचांळत तडफ़डले किनारे.

वादळाच्या मीठित जणु उरलाच वारा
सागरा घेऊन कुशित निजले किनारे.

साउलीसाठी जिव गुदमरला उन्हांत
संपण्याआधीच जिव हरले किनारे.

आज येऊदे प्रलय अचल मी उरेन
ठोकुन छाती मग गडगडले कीनारे.

पापण्यांती घेउन जखम जगी जगलो
निवडूंगा पाहुन कुजबुजले किनारे.

एक थेंब ...

एक थेंब .... पानावर सजलेला..
हिरवाईच्या रंगात हिरवळलेला..

एक थेंब .. अमृतवेलावर लटकलेला,
धरती चुंबनाच्या प्रतिक्षेत तहानलेला..

एक थेंब .. कमळाच्या देठावर अधारलेला,
ओघळण्यासाठी मग लय कशाला हवीये त्याला..

एक थेंब ... तळ्यातल्या थेंबाबरोबर मिसळलेला,
आपणच तळे झालो या आंनदाने भारावलेला..

एक थेंब .. वार्‍यात उंच झेपावलेला,
गारव्याच्या शहारा मग त्याने सर्वत्र पांघरलेला..

एक थेंब ... थेंबाथेंबातुन बरसलेला,
शिस्तिच्या आहारी मग सरींच्या मर्यादेत सांडलेला..

एक थेंब ... परिश्रमाच्या घामातला,
जिंकण्याची उमेद बाळगलेला..

एक थेंब... कळीच्या गाभार्‍यातला,
समांगाने फुलात उमलवून गेला..

एक थेंब.. ओठांच्या पाकळीतला,
गुलाबी नाजूक ओठांशी संवादलेला...

अन एक थेंब अखेर... आठवणीच्या स्पंदनातला,
ओल्या पापण्या अन ओल्या कडातून मना ओलावलेला..

का...........

स्तब्ध ऐशा सांजवेळी तू इथे असशील का
घेऊनी हातात माझा हात तू बसशील का ?
वीरहीणी सरीता निघाली सागराला भेटण्या
धाऊनी तुही तसा या बाहूत रे मिटशील का ?
पक्षी जैसे चालले घरट्याकडे निजण्या आता
भटकणार्या वाटसरुला जवळ तू करशील का ?
स्वप्नात माझ्या येऊनी तू जाग येता रडवतो
येऊनी सत्यात जवळी अश्रु ते पुसशील का ?
जाई रवि अस्तास आता केशरी नभ सोडुनि
स्मृति तैशा ठेऊनी रे तु तसा जाशील का

जीवन असच जगायच असत.

जीवन असच जगायच असत,
थोड दु:ख, थोड सुख झेलायच असत,
कळी सारख सुंदर फुलात उमलायच असत,
जीवन असच जगायच असत.

वार्‍यासंगे भीरभीरायच असत,
उन्हासंगे तळपायच असत,
पावसासंगे बरसायच असत,
जीवन असच जगायच असत.

अत्तरासंगे दरवळायच असत.
भुग्यासोबत गुणगुणायच असत,
जीवन असच जगायच असत.

फुलपाखरसंगे फिरायच असत,
सप्त रंगात डुबायच असत,
जीवन असच जगायच असत.

भुतकाळासंगे आठवायच असत.
वर्तमानासंगे खुलायच असत,
जीवन असच जगायच असत.

सारं काही जळून खाक झालं

कविता माझ्या रडू लागल्या
भावनांना मरण आलं
आगीत तुझ्या विरहाच्या
सारं काही जळून खाक झालं

जमतील सारे जेव्हा
चिता माझी रचण्यासाठी
येशील ना तेव्हा तुही
राख माझी वेचण्यासाठी

राख माझी वेचताना
जर तुला का रडू आलं
तर दोन थेंब तुझ्या अश्रूंचे
माझ्या राखेवरती गळू देत
मरण माझं वाया गेलं नाही
हे मलासुद्धा कळू देत...

डोळ्यातलं पाणी आटण्या आधी
श्वासातील गर्म उसासे थंड होण्या आधी
ह्रदयातील आक्रोश थांबण्या आधी
शरीरातील चेतना बंद होण्या आधी
चितेला आग लागण्या आधी
माझी राख होण्या आधी
तू लवकर परत ये...
ती राख ही उडून जाण्याआधी...

:::::::: शल्य ( गझल ) ::::::::

शब्द बोलून झाले, अर्थ राहून गेले...
न कळले का मलाही, सख्य सोडून गेले...

कुठे ती वादळाची, कल्पना त्यास होती..
जरासे हेलकावे, सर्व मोडून गेले...

इशारा आज त्याचा, पुन्हा शाब्दीक होता...
सहज सोसून जखमा, मर्म टोचून गेले...

मनी पाऊस वेडा, बिलगला नामधारी...
झिरपला आत स्पंद , ठप्प थांबून गेले...

फिरे शुन्यात नजरा, ठिकाणा ठाव नाही...
पुसटसे क्षण होते, फक्त तरळून गेले...
जरासे दु:ख मेघा, झरावे का न कोठे...
मुक्या गझलेत मग ते, शल्य सांगून गेले

VangurlaAfter my hospitalization i went to Vangurla a coastal place near Goa which is my maushi's(mother's sister) native palace for rest to me as i was very stressed in Mumbai. So a per the doctor's recommendation i have to go some where out station. And finally vangurla was decided by my family. I enjoyed the time resting there but as usual i cant seat at home ree i like to roam around the places so one day my uncle take me to see this vangural bandar(port) area.

And these are the some of the experiments i have done there.

Right to Emergency Care:

Date Of Judgment: 23/02/2007.
Case No.: Appeal (civil) 919 of 2007.
The Supreme Court has ruled that all injured persons especially in the case of road traffic accidents, assaults, etc., when brought to a hospital / medical centre, have to be offered first aid, stabilized and shifted to a higher centre / government centre if required. It is only after this that the hospital can demand payment or complete police formalities. In case you are a bystander and wish to help someone in an accident, please go ahead and do so. Your responsibility ends as soon as you leave the person at the hospital.
The hospital bears the responsibility of informing the police, first aid, etc.

Name...

This is what my name means

A- You can be very quiet when you have something on your mind.
M-- Success comes easily to you.
E --You are a very exciting person.
Y-- You cause a lot of trouble.

Take it as joke yar, i am not at all lilke this.

He prem aahe....

Ganpathi ........Actually this year ganpathi was very special for me as it was 11th year from i started placing the ganpathi at my kandivali home.

As i use to enjoy the ganpathi every year at dadar(Grand Parents home). But i want to keep ganpathi at my place.

And now this is 11 years pass.

So this was a 11th year and was a special for me atleast so the planning has started from last year as what to do on this year

But fortunately just 4 days before ganpathi i got hospitalized and i was not able to get well on ganpathi.

But my mom, my cousin brother (sudhanshu) & my one of the best friend(Nishant) make this ganpathi possible, i know that want kind of work they have done to make this ganpathi successful mostly mom but all of them also as they to look me at hospital and then to preparation of ganpathi.

I can understand at what level of stress and tension those all were be.

And finally ganpathi came hoem because of these all people, as mostly this people has work for ganpathi but all many other people was there to help, as my friend and all.

The puja of my ganpathi ( now i can't say this as my ganpathi as now this is all's ganapthi) is been done by sudhanshu. And finally ganpathi is at home and i was at hospital.
Doctor told me that u can go for ganapthi's puja and come back, but i was not feeling well so i can't make it and i refused to go for puja.

This how all the hard work of all the people who has worked together to make ganpathi happen is this what you see.
Check more Ganpathi photos here : - http://ameysalvi81.multiply.com/photos/album/48/


HAPPY DIWALI........

Hey guys this is Your Diwali Gift.


Please do lots of shopping for you, your family and also for me......

ONLY IN JAPAN


Relationship................... ha what a joke


Here is a short story with a beautiful message...


Little girl and her father were crossing a bridge.
The father was kind of scared so he asked his little daughter,
"Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river."
The little girl said, "No, Dad. You hold my hand."
"What's the difference?" Asked the puzzled father.
"There's a big difference," replied the little girl.

"If I hold your hand and something happens to me,
chances are that I may let your hand go.
But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens,
you will never let my hand go."


In any relationship, the essence of trust is not in its bind, but in its bond.

So hold the hand of the person who loves you rather than expecting them to hold yours...
This message is too short......but carries a lot of Feelings.

Shheti Pradhan Deshh!!!


What say....????

It's all in Mindset


As I was passing the elephants, I suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg.

No chains, no cages. It was obvious that the elephants could, at anytime, break away from the ropes they were tied to but for some reason, they did not.
I saw a trainer near by and asked why these beautiful, magnificent animals just stood there and made no attempt to get away.

"Well," he said, "when they are very young and much smaller we use the same size rope to tie them and, at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free."

I was amazed. These animals could at any time break free from their bonds but because they believed they couldn't, they were stuck right where they were.

Like the elephants, how many of us go through life hanging onto a belief that we cannot do something, simply because we failed at it once before?


We Can Do It, Just trust yourself

Enter the Heart..............

The Best way to enter into Man's Heart


The Best way to enter into Woman's Heart

Israel Military

How Did Israel Become a Military Superpower?

Because nobody thinks of fighting with them...


Who will think of fighting them..?

MY TEMPER

HOW BAD I AM WITH TEMPER ACCORDING TO MY HOROSCOPE?

The only thing that can be said about you dreamers is that you appear even more attractive when angry. You are very sensitive to others' feelings, so you rarely hurt them. But when others tend to hurt you, then things take a nasty turn. You will yell and use harsh words and feel inclined to shake everything and everyone up. Your creative imagination is at its best when angry, and you tend to get pretty dramatic. When upset, you refuse to listen to reason and wish to be left alone. But once you calm down, you repent your tantrums and seek forgiveness. So nobody can be upset with you for too long.
The Millau viaduct is part of the new E11 expressway connecting Paris and Barcelona and features the highest bridge piers ever constructed. The tallest is 240 meters high and the overall height will be an impressive 336 meters, making this the highest bridge in the world.

Bluetooth

Latest Bluetooth

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Old Memories.......

Now just remember those days and enjoy.....................that's it nothing can be done for this.......

Another world...

These are the frozen cherry trees, this we won't see in this part of world. There must be freezing???

Rajni Deva.......


Just read it and enjoy..........hehe............

दोस्तो

खुशी भी दोस्तो से है,
गम भी दोस्तो से है,
तकरार भी दोस्तो से है,
प्यार भी दोस्तो से है,
रुठना भी दोस्तो से है,
मनाना भी दोस्तो से है,
बात भी दोस्तो से है,
मिसाल भी दोस्तो से है,
नशा भी दोस्तो से है,
शाम भी दोस्तो से है,
जिन्दगी की शुरुआत भी दोस्तो से है,
जिन्दगी मे मुलाकात भी दोस्तो से है,
मौहब्बत भी दोस्तो से है,
इनायत भी दोस्तो से है,
काम भी दोस्तो से है,
नाम भी दोस्तो से है,
ख्याल भी दोस्तो से है,
अरमान भी दोस्तो से है,
ख्वाब भी दोस्तो से है,
माहौल भी दोस्तो से है,
यादे भी दोस्तो से है,
मुलाकाते भी दोस्तो से है,
सपने भी दोस्तो से है,
अपने भी दोस्तो से है,
या यूं कहो यारो,
अपनी तो दुनिया ही दोस्तो से

Words by Great Personalities

In a day, when you don't come across any problems - you can be sure that you are traveling in a wrong path.
- SWAMI VIVEKANANDA

If you win you need not explain...But if you lose you should not be there to explain
- ADOLPH HITLER

Don't compare yourself wiht anyone in this world. if you do so, you are insulting yourself.
- ALEN STRIKE

Winning doesn't always mean being first winning means you're doing better than you've done before...
- BONNIE BLAIR

Don,t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.
-ALEN STRIKE
Winning doesn't always mean being the first, winning means you're doing better than you're done before.
-BONNIE BLAIR
I will not say i failed 1000 times, I will say that i discovered there are 1000 ways that i can cause failure.....
-THOMAS EDISON
Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself
-LEO TOLSTOY
Believing everybody is dangerous, believing nobody is very dangerous.
-ABRAHAM LINCOLN
Love to your job, but never fall in love with your company because you never know when it stops loving you.
-ABDUL KALAM
If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.
-EINSTEIN
Never break four things in life - Trust, Promise, Relation & Heart because when they break they don't make noise but they pains a lot.
-CHARLES
If you start judging people you will be having no time to love them.....
-MOTHER TERESA

Cleartrip Rafting.


White Water Rafing Program was comducted on 1st sep by Cleartrip to all the employees out of that 20 people landup for the program. There was 4 cars arranged for the peoples from Borivali, Bandra, Sion & Thane and we were suppose to meet at all the resp places by 6 am.As i dont know what happen to me, i was not able to get on time so all my frineds tried to call me and also my cell phone was on silent.Finally by 6 am they called at my resi number and i get up in 20 mins i was at sion as it i was, then we left sion by 6:30 am and finally our journey started. On the way we collected the pack breakfast form Kamat and we moved towards starting point of Rafting as we was late there so the rafting instructors directly geared us up and immediately we started the rafting
That was 12 Km of ride took 2 hours to complete the rafting, the experience was amazing as we all was doing it first time except Varun. Then we all came back to Kamat for Lunch.After lunch we some of us decide to go home back and we all remaining decide to hang out at a waterfall near by.To reach up to the waterfall we have to do a small trek which was also nice experience but the samll trek take lot of time for us, the waterfall was nice but we can't hang out there as we all was geting late and we have to get down before it get dark.
Finally we get down on time and we all get back home.Over all it was a geart experience.

Please check this link for all the Photos. :- http://ameysalvi81.multiply.com

My Car.........(Indica)

The car (Indica Dlx 2003),
From long time i was planning to buy at least a second hand car so that i can take my mom to all the places nearby mumbai as she cant be on the bike. So lets go for the car was decided by both mom and me, finally i am able to convinced my mom.
And also there was another reason for the car was Ganpathi...... as i every i get a ganpathi from lalbag which is quit long from my kandivali house nearly 35 KM so i have asked my every frineds for the car to get the ganpathi and every one is not free every year so i have to face many problems related to the car
So last year at the time of ganpathi i have just thought that next year ganpathi will come home from my own car as my ganpathi's 11th year is there (which is this year), so i have started to search the car from last October but was not able to get a good and proper feasible deal.
And after a long search finally i have decide that i can't effort the car because i can pay so much money for the car loan installment so i dropped the plan of get the new car and eventually of used car also.
After a long silence in my life about the car finally on one sunday me and pratham was at my kandivali's home just seating and doing time pass, suddenly my moushi(Mother's sister) call me and asked that will you buy my car, so i said i am interested but first let me have a talk with mom and then will call you.And after a long discussion about car with mom and me finally i said yes to maushi
Then start for loan searching and all the process which is done in a month,in between the process if the loan i have to take home the car from maushi as per the time suitable give to me. This suitable time is decided as per the star's help and good time for me, actually i don't believe on this all things but my mom as well as maushi wants me to do so and finally i have to follow this all even if i dont have a faith on this things as i just want a car in any ways.
After a long process of loan i finally i got the loan amount a week back and immediately i have paid it to kaka(maushi's husband).
Now this is my car and just waiting it to be transfered on my name legally.That's it.

Example......This is an example photo click by me to show pratham hows my new camera results look like, as he want to see some pics clicked by camera and i have just formated the memory.
So there was no pics in the camera and this photo i have clicked to show him the results.

Pratham at kandivali

As i was suppose to go to pune for my personal work and because to few problem i was not able to make it out.
Sudden i got a call from pratham to asked me that can we go to my kandivali place to just talk and relax on sunday.
As usual i carried my new DSLR to shown him and we both have done TP by clicking many pics
So these are the few for them.

The experiment by me .......Experimented Panorama

Ths is my first outdoor photos i have clicked with my new D SLR camera, as we all friends we suppose to go for the ride to lonavala so we decided to get early morning by 03.00 get fresh and by 03.30 to 04.00 we should leave the place to go lonavala and we sleep.
At 03.00 my cell phone alarm rings and i tried to wake up everyone but no one was getting up so finally at 04.00 i left to lonavala alone........was a fun to ride early morning as i was alone i didn't stop at single place, a 2.30 hours of ride i reach lonavala now what
so just seat at the eage of the mountain for 2 hours and just thinking some things with the help of nature. It was cold in lonavala so i had a kandha bhaji & tea for the break fast and left the lonavala

This is the long panorama i tried first time in my life from ghat as it covers Duke's Nose to Mumbai - Pune Express Highway.


And finally with the Drashan of Mhad Ganpathi i was at mumbai by 11.oo, was a nice short trip.

My new Camera (Canon 400 D)


I got the new Canon 400 D 3 weeks back and now i am in the process of learning to use it
As i was using the manual SLR (Nikon FM 10) which is all the good camera and after a long planning i got the Canon 400 D it was a long jump from manual SLR to D SLR
And all this for Time Pass, i am not at all a Pro Photographer, i just like to click photos that's it.
It was very hard to make a decision to buy D SLR , as for hobbies it is to expensive but finally i make a mind to buy it
Some people said why so expensive camera, still i decided to buy D SLR and once this is done then which D SLR
Now starts the search on internet, discussions with friends who do photography and many peoples. Out of this discussion few D SLR are sorted on the bases of cost & features and those are
  • Nikon D 40 & D 80 i like Nikon D 200 but it was out of budget, so it was dropped
  • Canon 350 D & Canon 400 D
  • Sony A 100
and finally Canon 400 D is decided.